Klikrtrénink                                    Naše zkušenosti
                                                     (po kliknutí na obrázek)

Klikrtrénink je zábavná a efektivní metoda trénování. 

Čtyři nutné zásady:

1. zaměřujeme se na správné chování

  • nesoustředíme se na korekci chování, ale na malé krůčky, které pes dělá dobře, a ty odměňujeme (čímž je posilujeme)
  • pokud je nějaké chování posíleno, bude ho pes opakovat častěji

 

2. pes má nabízet chování dobrovolně

  • když chcete psa naučit sedni, čekejte, až si sám od sebe sedne, klikněte a odměňte ho
  • existují také další metody, které se používají k vyvolání žádoucího chování, např. shaping nebo targeting

 

3. používáme podmíněné posilovače

  • podmíněný posilovač je to, co psa upozorní že ta opravdová odměna je na cestě
  • jakmile se pes naučí, že kliknutí znamená blížící se odměnu, začne mu klikr předávat velmi jasnou informaci - díky klikru posilujeme žádoucí chování přesně v tom okamžiku, kdy ho pes provádí

 

4. soustředíme se na to co vidíme

  • nechceme vědět, na co pes myslí, důležité je, co dělá, v jaké situaci, jaké z toho plynou následky, jaké je naše načasování a požadavky...

 

Co klikrtrénink NENÍ

  • spousta lidí používá klikr k lepšímu odměňování, ale u toho také koriguje chování psa, pokud dělá chyby nebo láká psa tak, aby pochopil, co má dělat - to NENÍ klikrtrénink

 

zdroj: Egtvedt, M., Koste, C. (2012). Klikrtrénink pro vašeho psa. Praha: PLOT.